VIETNAMESE

lãi tính gộp

tái tục, lãi nhập gốc

ENGLISH

add-on interest

  

NOUN

/æd-ɑn ˈɪntrəst/

Lãi tính gộp hay còn được hiểu là tái tục. Đây là hình thức gộp phần lãi suất mà bạn đã tích lũy khi kỳ hạn tiết kiệm kết thúc vào tiền vốn gốc và tiếp tục đáo hạn tiền gửi.

Ví dụ

1.

Lãi tính gộp mang đến giá trị xác định với gốc tăng ở các kỳ hạn tiếp theo.

Add-on interest brings definite value with principal increasing in subsequent maturities.

2.

Công thức tính lãi tính gộp dựa vào lãi suất áp dụng và số ngày khách hàng gửi tiết kiệm.

The formula for calculating add-on interest is based on the applicable interest rate and the number of days customers have deposited.

Ghi chú

Cùng phân biệt compound interest add-on interesst nha!
- Lãi tính gộp (add-on interest) là hình thức gộp phần lãi suất mà bạn đã tích lũy khi kỳ hạn tiết kiệm kết thúc vào tiền vốn gốc và tiếp tục đáo hạn tiền gửi.
- Lãi suất kép (compound interest) là lãi của một khoản cho vay hoặc tiền gửi được tính dựa trên cả gốc ban đầu và lãi tích lũy từ các kỳ trước.