VIETNAMESE
kỳ thi đại học
ENGLISH
university entrance exam
NOUN
/ˌjunəˈvɜrsəti ˈɛntrəns ɪgˈzæm/
Kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng là một kì thi từng được tổ chức tại Việt Nam nhằm mục đích lấy sinh viên đầu vào cho các trường đại học và cao đẳng.
Ví dụ
1.
Tôi đang học chăm chỉ cho kỳ thi tuyển sinh Đại học.
I'm studying hard for the University entrance exam.
2.
Kỳ thi đại học là một kỳ thi vô cùng quan trọng đối với cuộc đời mỗi người.
University entrance exam is a very important exam for everyone's life.
Ghi chú
Cùng học thêm một số từ vựng liên quan đến các kỳ thi (exam) nè!
- kỳ thi chuyển cấp: transition exam
- kỳ thi đại học: university exam
- kỳ thi học sinh giỏi quốc giá: national good student exam
- kỳ thi học sinh giỏi: good student exam
- kỳ thi trung học phổ thông quốc gia: national high school exam
- kỳ thi tốt nghiệp THPT: high school graduation exam
- kỳ thi tốt nghiệp: graduation exam
- kỳ thi tuyển sinh đại học: college entrance exam
- kỳ thi tuyển sinh: enrollment examination