VIETNAMESE

khu phố tây

ENGLISH

Western town

  

NOUN

/ˈwɛstərn taʊn/

Phố Tây là tên gọi chung của các tuyến phố có nhiều du khách phương Tây tại các thành phố du lịch lớn của Việt Nam.

Ví dụ

1.

Với ban công nhìn ra quang cảnh thành phố, quầy bar và sân hiên, khu phố Tây nằm ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Boasting a balcony with city views, a bar and a terrace, Western town can be found in Ho Chi Minh City.

2.

Đây là khu phố Tây.

This is the Western town of the city.

Ghi chú

5 khu phố Tây (Western town) nổi tiếng tại Việt Nam nè!
- Western town in Ha Noi: phố Tây Hà Nội
- Western town in Danang: phố Tây Đà Nẵng
- Western town in Hue: phố Tây Huế
- Western town in Nha Trang: phố Tây Nha Trang
- Western town in Sai Gon: phố Tây Sài Gòn