VIETNAMESE

khu ổ chuột

ENGLISH

slum

  

NOUN

/slʌm/

Khu ổ chuột theo định nghĩa của Liên Hợp Quốc là một khu vực sinh sống trong một thành phố với những đặc trưng bởi những ngôi nhà lụp xụp, bẩn thỉu, sát cạnh nhau và thường xuyên mất an ninh và có thể là ổ chứa các tệ nạn xã hội và tội phạm như ma túy, mại dâm.

Ví dụ

1.

Cô được nuôi dưỡng trong khu ổ chuột của Lima.

She was brought up in the slumof Lima.

2.

Giải tỏa khu ổ chuột là điều cần thiết.

Slum clearance is needful.

Ghi chú

Phân biệt slum ghetto:
- slum: khu ổ chuột là một khu phố nghèo, điều kiện sống rất tồi tệ, những ngôi nhà và căn hộ quá nhỏ để có chỗ tất cả mọi người sống ở đó.
VD: They've demolished the slum district. - Họ đã phá hủy khu nhà ổ chuột.
- ghetto: khu ổ chuột là khu phố có một nhóm thiểu số sinh sống, ban đầu được hình thành ở châu Âu, khi những người theo đạo Thiên chúa buộc người Do Thái phải sống trong một số khu phố mnhaast định của thành phố.
VD: I live in an inner - city ghetto. - Tôi sống ở một khu ổ chuột trong nội thành.