VIETNAMESE
khách hàng tiềm năng
ENGLISH
potential customer
NOUN
/pəˈtɛnʃəl ˈkʌstəmər/
Khách hàng tiềm năng là những cá nhân, nhóm người chưa trả tiền để mua sản phẩm của bạn nhưng lại có nhu cầu quan tâm và muốn sở hữu sản phẩm đó. Quan trọng hơn cả là họ có khả năng tài chính đủ để quyết định mua hàng của bạn.
Ví dụ
1.
Khách hàng tiềm năng có thể được xem là chìa khóa để mở rộng thị phần của một công ty.
Potential customers can be seen as a key to expand a company's market share.
2.
Khách hàng tiềm năng sẽ là người có cơ hội tương tác với công ty một cách tự nhiên nhất.
The potential customer will be a person who will naturally have the most chance of interacting with the company.
Ghi chú
Cùng phân biệt customer, consumerclient nha!
- Khách hàng (customer) là người mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ một công ty.
- Khách hàng/thân chủ (client) là một loại khách hàng nhất định mua các dịch vụ chuyên nghiệp từ một doanh nghiệp.
- Người tiêu dùng (consumer) là người sử dụng sản phẩm — nói cách khác là người dùng cuối.