VIETNAMESE

khách hàng là thượng đế

ENGLISH

Customer is King

  

NOUN

/ˈkʌstəmər ɪz kɪŋ/

Khách hàng là Thượng đế là câu khẩu hiệu xuất phát từ phương châm kinh doanh của người Nhật - lấy thượng đế làm trung tâm, là đối tượng mà doanh nghiệp hướng đến.

Ví dụ

1.

“Khách hàng là Thượng đế” là một kim chỉ nam lâu đời phản ánh tầm quan trọng của khách hàng hoặc người tiêu dùng trong mọi doanh nghiệp.

“Customer is King” is an age-old mantra reflecting the importance of customers or consumers in every business.

2.

"Khách hàng là Thượng đế" được cho là câu châm ngôn xuất phát từ tôn chỉ dịch vụ khách hàng của người Nhật.

"Customer is King" is said to be a maxim derived from the Japanese motto of customer service.

Ghi chú

Cùng phân biệt customer, consumerclient nha!
- Khách hàng (customer) là người mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ một công ty.
- Khách hàng/thân chủ (client) là một loại khách hàng nhất định mua các dịch vụ chuyên nghiệp từ một doanh nghiệp.
- Người tiêu dùng (consumer) là người sử dụng sản phẩm — nói cách khác là người dùng cuối.