VIETNAMESE

hộp kỹ thuật

hộp gen

ENGLISH

technical box

  

NOUN

/ˈtɛknɪkəl bɑks/

Hộp kỹ thuật hay còn được gọi là hộp gen là nơi chứa đựng hệ thống ống nước và điện ở bên trong ngôi nhà.

Ví dụ

1.

Trên lý thuyết, hộp kỹ thuật có thể nằm ở bất kỳ đâu trong nhà.

In theory, the technical gene box could be anywhere in the house.

2.

Hộp kỹ thuật có tác dụng bảo vệ hệ thống đường ống của ngôi nhà, công trình dân cư, trong các mẫu nhà vườn đẹp.

The technical gene box has the effect of protecting the pipeline system of houses, residential buildings, in beautiful garden models.

Ghi chú

Hộp gen (technical gene box) là nơi chứa đựng hệ thống ống nước (plumbing) và điện (electrical) ở bên trong ngôi nhà.