VIETNAMESE

hồng cầu

hồng huyết cầu

ENGLISH

red blood cell

  
NOUN

/rɛd blʌd sɛl/

erythrocytes

Hồng cầu, hay hồng huyết cầu, là loại tế bào máu có chức năng chính là hô hấp, chuyên chở hemoglobin, qua đó đưa O₂ từ phổi đến các mô.

Ví dụ

1.

Hình dạng độc đáo của các tế bào hồng cầu cho phép tăng diện tích bề mặt và tính linh hoạt trong việc vận chuyển oxy.

The unique shape of red blood cells allows for increased surface area and flexibility in oxygen transport.

2.

Các tế bào hồng cầu chịu trách nhiệm vận chuyển oxy từ phổi đến các mô và cơ quan khác nhau trên khắp cơ thể.

Red blood cells are responsible for transporting oxygen from the lungs to various tissues and organs throughout the body.

Ghi chú

Hãy cùng DOL phân biệt plasma và blood nhé! - Blood (máu) là chất lỏng màu đỏ chảy trong cơ thể, có nhiệm vụ truyền khí ôxy và một số dưỡng chất khác. Máu bao gồm nhiều thành phần như plasma (huyết tương), red blood cells (hồng cầu), white blood cells (bạch cầu), ... - Plasma (huyết tương) là chất lỏng màu vàng chiếm khoảng 55% thể tích của máu.