VIETNAMESE

hỏi thăm sức khỏe

chào mừng

ENGLISH

greeting

  

NOUN

/ˈgritɪŋ/

welcome

Hỏi thăm sức khỏe là những câu hỏi, những câu nói dùng để hỏi thăm tình trạng của một người.

Ví dụ

1.

Xin gửi lời hỏi thăm sức khỏe của tôi đến cô Martha.

Please give my greeting to Miss Martha.

2.

Tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe thân ái đến bạn.

I send a cordial greeting to you.

Ghi chú

Môt số câu chào hỏi (greeting) dùng để trò chuyện thông dụng trong tiếng Anh:
- Chào buổi sáng/trưa/chiếu: Good morning/Good afternoon/Good evening
- Bạn bao nhiều tuổi? How old are you?
- Sở thích của bạn là gì? What is your hobby?
- Bạn ngủ chưa? Did you sleep?
- Tôi nhớ bạn: I miss you.
- Giữ sức khỏe nhé: Take care (of your health).