VIETNAMESE

bệnh viện quân y 103

ENGLISH

Military Hospital 103

  
NOUN

/mɪləˌtɛri ˈhɑˌspɪtəl 103/

Bệnh viện Quân y 103 là bệnh viện thực hành trực thuộc Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng Việt Nam. Thành lập vào ngày 20 tháng 12 năm 1950.

Ví dụ

1.

Bệnh viện Quân y 103 là một trong những bệnh viện quân y hàng đầu của Việt Nam.

Military Hospital 103 is one of the top national military hospitals in Vietnam.

2.

Bệnh viện Quân y 103 là bệnh viện thực hành trực thuộc Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Military Hospital 103 is a hospital under the supervision of Military Medical Academy, Ministry of National Defense of Vietnam.

Ghi chú

Cùng DOL phân biệt hospital clinic nha!

- hospital: là từ tổng quát và thông dụng nhất dùng để chỉ bệnh viện, nhà thương nơi bệnh nhân và người bị thương tích được chăm sóc y tế.

Ví dụ: Jim broke his leg and spent a long time in hospital.

(Jim bị gãy chân và phải ở bệnh viện 1 thời gian dài.)

- clinic: là phòng khám chuyên khoa, thường là nơi kết nối với một trường y khoa hay là một bệnh viện để trị liệu cho các bệnh nhân ngoại trú và cũng là nơi cho sinh viên y thực tập

Ví dụ: She went into a clinic to have a check-up.

(Cô ấy đi đến phòng khám chuyên khoa để kiểm tra tổng quát.)