VIETNAMESE

bệnh viện quân y 103

ENGLISH

103 Military Hospital

  

NOUN

/103 ˈmɪləˌtɛri ˈhɑˌspɪtəl/

Bệnh viện Quân y 103 là bệnh viện thực hành trực thuộc Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng Việt Nam. Thành lập vào ngày 20 tháng 12 năm 1950.

Ví dụ

1.

Bệnh viện Quân y 103 là một trong những bệnh viện quân y hàng đầu của Việt Nam.

103 Military Hospital is one of the top national military hospitals in Vietnam.

2.

Bệnh viện Quân y 103 là bệnh viện thực hành trực thuộc Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng Việt Nam.

103 Military Hospital is a hospital under the supervision of Military Medical Academy, Ministry of National Defense of Vietnam.

Ghi chú

Chúng ta cùng tìm hiểu về tên một số bệnh viện ở Việt Nam bằng tiếng Anh nha!
- University Medical Center, University of Medicine Pham Ngoc Thach (bệnh viện Đại học Y Dược, bệnh viện đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch)
- Gia Dinh Hospital of the People (bệnh viện nhân dân Gia Định)
- 103 Military Hospital (bệnh viện Quân Y 103)
- National Otorhinolaryngology Hospital of Vietnam (bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương)
- Ho Chi Minh Oncology Hospital, Hanoi Oncology Hospital (bệnh viện Ung Bướu HCM, bệnh viện Ung Bướu Hà Nội)
- Hanoi Obstetrics & Gynecology Hospital, Tu Du Hospital (bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bệnh viện Từ Dũ)