VIETNAMESE
học viện hàng không
ENGLISH
Vietnam Aviation Academy
NOUN
/viˌɛtˈnɑm ˌeɪviˈeɪʃən əˈkædəmi/
Học viện là nơi đào tạo một số chuyên ngành thuộc hàng không dân dụng.
Ví dụ
1.
Học viện Hàng không cung cấp các cơ hội đào tạo phi công và các chương trình phi công dành cho học viên sĩ quan.
Vietnam Aviation Academy offers pilot training opportunities and cadet pilot programs.
2.
Điều kiện ứng tuyển vào Học viện Hàng không có khắt khe không?
Are the admission requirements for the Vietnam Aviation Academy really strict?
Ghi chú
Chúng ta cùng tìm hiểu về tên tiếng Anh của một số học viện ở Việt Nam nha!
- People's Security Academy (học viện an ninh)
- Posts and Telecommunications Institute of Technology (học viện công nghệ bưu chính viễn thông)
- Vietnam Aviation Academy (học viện hàng không)
- National Academy of Public Administration (học viện hành chính quốc gia)
- Academy of Cryptography Techniques (học viện kỹ thuật mật mã)
- Military Technology Academy (học viện kỹ thuật quân sự)
- Banking Academy (học viện ngân hàng)
- Diplomatic Academy of Vietnam (học viện ngoại giao)
- Vietnam Academy of Finance (học viện tài chính)
- Academy of Justice (học viện tư pháp)