VIETNAMESE
hố đen
ENGLISH
black hole
NOUN
/blæk hoʊl/
Lỗ đen hay hố đen, là một vùng không-thời gian nơi trường hấp dẫn mạnh đến mức không có gì—không hạt vật chất hay cả bức xạ điện từ như ánh sáng — có thể thoát khỏi nó.
Ví dụ
1.
Hố đen là một vùng trong không gian nơi mà lực hấp dẫn rất mạnh đến nỗi không có gì, thậm chí là ánh sáng, có thể thoát ra khỏi nó.
Black hole is a region in space where the force of gravity is so strong that nothing, not even light, can escape from it.
2.
Tôi rơi vào hố đen.
I fall into the black hole.
Ghi chú
Theo quan niệm hiện nay, có ba loại hố đen (black hole):
- stellar black holes: hố đen sao
- supermassive black holes: hố đen siêu lớn
- intermediate black holes: hố đen trung gian