VIETNAMESE

hằng nga

chị Hằng

ENGLISH

Chang'e

  
NOUN

/Chang'e/

Moon Goddess

Hằng Nga, cũng gọi Thường Nga, Việt Nam tục gọi Chị Hằng, là một nữ thần Mặt Trăng, có thể xem là một trong những nữ thần nổi tiếng nhất trong các truyện thần thoại Đông Á của Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Ví dụ

1.

Chị Hằng là cô tiên yêu thích nhất của con tôi.

Chang'e is my daughter's favorite fairy.

2.

Chị Hằng có phải là tiên không?

Is Chang'e a fairy?

Ghi chú

Chang'e (Hằng Nga), là nữ thần Mặt trăng (the Moon Goddess) của Trung Quốc. Cô ấy là chủ đề của một số truyền thuyết (several legends) trong thần thoại Trung Quốc (Chinese mythology).