VIETNAMESE
giáo án điện tử
ENGLISH
electronic syllabus
NOUN
/ɪˌlɛkˈtrɑnɪk ˈsɪləbəs/
Giáo án điện tử là một tập hợp các bài giảng điện tử được người dạy thiết kế để người học có thể giao tiếp trực tiếp với thiết bị (ở đây là máy tính) và hoạt động dựa trên những gì đã được người dạy lập trình trước, và người dạy lúc này không cần phải giao tiếp trực tiếp với người học nữa.
Ví dụ
1.
Giáo án điện tử sẽ được triển khai trong chương trình dạy học.
Electronic syllabus will be deployed in the teaching program.
2.
Rất nhiều giáo viên gặp khó khăn với việc soạn giáo án điện tử.
A lot of teachers struggle with composing electronic syllabus.
Ghi chú
Chúng ta cùng học một số từ vựng tiếng Anh gần nghĩa nhau như textbook, curriculum, syllabus nha!
- textbook (sách giáo khoa): An introductory textbook on geometry generally begins with basic definitions. (Sách giáo khoa nhập môn về hình học thường bắt đầu với các định nghĩa cơ bản.)
- curriculum (giáo trình): What subjects does your curriculum include? (Giáo trình học của bạn gồm những môn nào?)
- syllabus (giáo án): How can computer skills be integrated into the syllabus? (Làm thế nào để tích hợp các kỹ năng tin học vào giáo án?)