VIETNAMESE
đường hóa học
chất ngọt tổng hợp
ENGLISH
saccharose
NOUN
/sækərous]/
Đường hóa học còn được gọi chất tạo ngọt nhân tạo, chất thay thế đường thông thường là hóa chất tổng hợp dùng thay thế đường mía (đường cát, sucrose) vì có vị ngọt có độ ngọt gấp trăm lần (và có thể hơn thế nữa) so với vị ngọt của đường tự nhiên.
Ví dụ
1.
Bánh này có thành phần đường hóa học.
This cake has an ingredients icluding saccharose in it.
2.
Đường hóa học là chất không có trong tự nhiên, không chuyển hóa được.
Saccharose is a substance that is not found in nature and cannot be converted.
Ghi chú
Các loại đường khác nhau trong tiếng anh là:
- đường hoá học: saccharose
- đường mía: cane sugar
- đường cát: refined sugar