VIETNAMESE

đốt vàng mã

ENGLISH

burn joss paper

  

NOUN

/bɜrn ʤɔs ˈpeɪpər/

burn votive paper

Đốt vàng mã là tập tục đốt giấy tiền vàng bạc giấy (vàng mã) sau khi cúng cho tổ tiên. Số vàng mã đã đốt được cho rằng sẽ được gửi đến cho tổ tiên đã khuất.

Ví dụ

1.

Đốt vàng mã gây ô nhiễm không khí.

Burning the joss paper causes the air pollution.

2.

Trong những ngày Rằm tháng 7, khi đi trên đường phố Hà Nội, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh các gia đình đốt vàng mã trước cửa nhà, bên hè phố.

During the full moon days of July, when walking on the streets of Hanoi, it is easy see images of families burning joss papers in front of their houses and on the sidewalk.

Ghi chú

Đốt vàng mã (Burn joss paper) là tập tục (custom) đốt giấy tiền vàng bạc giấy (vàng mã) sau khi cúng cho tổ tiên (ancestors). Số vàng mã đã đốt được cho rằng sẽ được gửi đến cho tổ tiên đã khuất (deceased ancestors).