VIETNAMESE
dòng điện xoay chiều
ENGLISH
alternating current
NOUN
/ˈɔltərˌneɪtɪŋ ˈkɜrənt/
Dòng điện xoay chiều là dòng điện có chiều và cường độ biến đổi theo thời gian, những thay đổi này thường tuần hoàn theo một chu kỳ nhất định.
Ví dụ
1.
Dòng điện xoay chiều là dòng điện thường xuyên thay đổi hướng mà nó chuyển động.
Alternating current an electrical current that regularly changes the direction in which it moves.
2.
Đó thực sự là bộ biến tần biến dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.
It is actually an inverter that turns alternating current into direct current.
Ghi chú
Hai loại dòng điện (current) thường thấy trong vật lí là:
- Dòng điện một chiều: Direct current
- Dòng điện xoay chiều: Alternative current