VIETNAMESE
điện trở sấy
ENGLISH
drying resistor
NOUN
/ˈdraɪɪŋ rɪˈzɪstər/
Điện trở sấy là một thiết bị điện có vai trò chuyển đổi từ điện năng sang nhiệt năng để làm nóng lò xo điện trở từ đó có thể làm nóng nước, sấy khô,...
Ví dụ
1.
Sử dụng điện trở sấy để làm siêu điện có tác dụng làm nóng nước một cách nhanh chóng.
Using the drying resistor to make super electricity has the effect of heating water quickly.
2.
Điện trở sấy là thiết bị được ứng dụng rất nhiều trong ngành công nghiệp điện, các thiết bị sử dụng điện năng.
The drying resistor is a device that is widely used in the electrical industry, electrical appliances.
Ghi chú
Điện trở sấy (A drying resistor) là một thiết bị điện (an electrical device) có vai trò chuyển đổi từ điện năng (electricity energy) sang nhiệt năng (heat energy) để làm nóng lò xo điện trở (the resistance spring) từ đó có thể làm nóng nước, sấy khô,...