VIETNAMESE
điện 3 pha
ENGLISH
three phase power supply
NOUN
/θri feɪz ˈpaʊər səˈplaɪ/
Điện 3 pha là dòng điện được sử dụng được sử dụng cho việc truyền tải, sản xuất công nghiệp sử dụng thiết bị điện có công suất lớn, nhằm giải quyết vấn đề tổn hao điện năng. Gồm 3 dây nóng và 1 dây lạnh.
Ví dụ
1.
Điện 3 pha là quá trình biến đổi nguồn điện 3 pha cân bằng thành nguồn điện một chiều cố định sử dụng điốt hoặc thyristor trạng thái rắn.
three-phase rectification is the process of converting a balanced 3-phase power supply into a fixed DC supply using solid state diodes or thyristors.
2.
Dòng điện 3 pha hoàn toàn đối xứng.
The three - phase current is completely symmetrical.
Ghi chú
Dòng điện ba pha (three phase power supply) là một phương pháp (method) truyền tải điện xoay chiều (alternating-current electric power transmission) phổ biến.