VIETNAMESE
Địa Trung Hải
ENGLISH
Mediterranean sea
NOUN
/ˌmɛdətəˈreɪniən si/
Địa Trung Hải là một phần của Đại Tây Dương được vây quanh bởi đất liền – phía bắc bởi châu Âu, phía nam bởi châu Phi và phía đông bởi châu Á.
Ví dụ
1.
Địa Trung Hải là biển nối với Đại Tây Dương.
The Mediterranean Sea is a sea connected to the Atlantic Ocean.
2.
Có rất nhiều thắng cảnh gần biển Địa Trung Hải.
There're lots of beautiful sites near The Mediterranean Sea.
Ghi chú
Cùng học thêm về tên gọi các đại dương (oceans) bằng tiếng anh nè!
- Atlantic Ocean: Đại Tây Dương
- Artic Ocean: Bắc Băng Dương
- Indian Ocean: Ấn Độ Dương
- Pacific Ocean: Thái Bình Dương
- Southern Ocean: Năm Băng Dương