VIETNAMESE
di sản văn hóa thế giới
ENGLISH
World Cultural Heritage
NOUN
/wɜrld ˈkʌlʧərəl ˈhɛrətəʤ/
Di sản văn hóa thế giới là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh tiêu biểu của Việt Nam có giá trị nổi bật toàn cầu về văn hóa được UNESCO ghi vào Danh mục Di sản thế giới.
Ví dụ
1.
Năm 1999, UNESCO đã công nhận Mỹ Sơn là Di sản Văn hóa Thế giới.
In 1999 , UNESCO named My Son a World Cultural Heritage Site.
2.
Vịnh Hạ Long được công nhận là một di sản văn hóa thế giới.
Halong Bay is recognized as a World Cultural Heritage.
Ghi chú
Cùng tìm hiểu những di sản văn hoá thế giới - World Cultural Heritage tại Việt Nam nha!
- Complex of Hue Monuments - Quần thể di tích cố đô Huế - được công nhận là di sản văn hoá thế giới vào 11-12- 1993.
- My Son Cham relic site - Khu di tích Chăm Mỹ Sơn - được công nhận là di sản văn hoá thế giới vào 01-12-1999.
- Hoi An ancient town - Khu phố cổ Hội An - được công nhận là di sản văn hoá thế giới vào 01-12-1999.
- Central Area Imperial Citadel of Thang Long-Hanoi - Central Area Imperial Citadel of Thang Long-Hanoi - được công nhận là di sản văn hoá thế giới vào 31-7-2010.
- Ho Dynasty Citadel Relic - Di tích Thành Nhà Hồ - được công nhận là di sản văn hoá thế giới vào 27-06-2011