VIETNAMESE
di sản thiên nhiên thế giới
ENGLISH
Natural World Heritage
NOUN
/ˈnæʧərəl wɜrld ˈhɛrətəʤ/
Di sản thiên nhiên thế giới là di tích do thiên nhiên tạo thành bởi các cấu trúc hình thể và sinh vật học hoặc bởi các cấu trúc địa chất học và địa lí tự nhiên, có giá trị đặc biệt về phương diện thẩm mĩ hoặc khoa học được cả thế giới công nhận.
Ví dụ
1.
Đây là Di sản Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận đầu tiên ở Nga và là khu rừng nguyên sinh rộng lớn nhất ở châu Âu.
It is the first Natural UNESCO World Heritage site in Russia and the largest expanse of virgin forests in Europe.
2.
Đây là một di tích thiên nhiên của thế giới được công nhận bởi UNESCO một tổ chức của Liên Hiệp Quốc.
This is the Natural World Heritage recognized by UNESCO of United nations organization.
Ghi chú
Cùng tìm hiểu về những danh lam thắng cảnh (famous landscape) tại Việt Nam được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới - Natural World Heritage nha!
- Ha Long Bay- Vịnh Hạ Long - được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới voà 11-11-2011.
- Phong Nha - Ke Bang National Park - Phong Nha - Ke Bang National Park - được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào 03-07-2003