VIETNAMESE
đàn tranh
đàn thập lục, đàn có trụ chắn
ENGLISH
16-string zither
NOUN
/16-strɪŋ ˈzɪðər/
Vietnamese plucked zither
Đàn tranh là nhạc cụ thuộc họ dây, chi gảy, ngón chơi truyền thống là quãng tám rải hoặc chập, ngón đặc trưng nhất là vuốt trên các dây và gảy dây, ngoài ra có cả dạng dùng vĩ kéo hay dùng que gõ.
Ví dụ
1.
Đàn tranh có thể được sử dụng như một nhạc cụ độc tấu.
16-string zither can be used either as a solo instrument.
2.
Thân đàn tranh dài vào khoảng 104 tới 120 cm.
The body of the 16-string zither is between 104 and 120 cm in length.
Ghi chú
Một số nhạc cụ dân tộc khác:
- đàn nguyệt: moon lute
- đàn tranh: 16-string zither
- đàn tam thập lục: Vietnamese 36-chord zither
- đàn bầu: monochord
- đàn đá: lithophone