VIETNAMESE
đàn tam thập lục
đàn ba sáu
ENGLISH
Vietnamese 36-chord zither
NOUN
/viɛtnɑˈmis 36-kɔrd ˈzɪðər/
Vietnamese hammered dulcimer with 36 metal strings
Đàn tam thập lục là nhạc khí dây, chi gõ của nhạc cụ phương Tây, có 36 dây, hình thang cân, mặt đàn làm bằng gỗ mềm, hơi vồng lên ở giữa, mặt dưới phẳng,...
Ví dụ
1.
Đàn tam thập lục được sử dụng trong nhiều thể loại âm nhạc và kịch truyền thống.
Vietnamese 36-chord zither is used in various genres of traditional music and drama.
2.
Đàn tam thập lục có hình thang cân, mặt đàn bằng gỗ mềm, hơi bốc lên ở giữa, mặt dưới.
Vietnamese 36-chord zither has a trapezoidal shape, the top is made of soft wood, slightly rising in the middle, the bottom surface.
Ghi chú
Một số nhạc cụ dân tộc khác:
- đàn nguyệt: moon lute
- đàn tranh: 16-string zither
- đàn bầu: monochord
- đàn đá: lithophone