VIETNAMESE
đàn đá
goong lu, goòng lú
ENGLISH
lithophone
NOUN
/ˈlithəfōn/
Đàn đá là nhạc cụ gõ làm bằng các thanh đá với kích thước dài, ngắn, dày, mỏng khác nhau.
Ví dụ
1.
Đàn đá được chơi bởi các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên Việt Nam.
Lithophone is played by ethnic minority groups in the Central Highlands of Vietnam.
2.
Đàn đá Tây Nguyên đã được UNESCO xếp vào danh sách các nhạc cụ độc đáo trong không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên kiệt tác phi vật thể của nhân loại.
The lithophone has been listed by UNESCO as a unique musical instrument in the cultural space of the Central Highlands gongs, an intangible masterpiece of mankind.
Ghi chú
Một số nhạc cụ dân tộc khác:
- đàn nguyệt: moon lute
- đàn tranh: 16-string zither
- đàn tam thập lục: Vietnamese 36-chord zither
- đàn đá: lithophone