VIETNAMESE

đám giỗ

ăn giỗ, ngày giỗ

ENGLISH

death anniversary

  

NOUN

/dɛθ ˌænəˈvɜrsəri/

deathday

Đám giỗ là một buổi lễ, nghi thức theo phong tục tập quán nhằm tưởng nhớ đến những người đã qua đời. Ý nghĩa của giỗ là để nhắc nhở con cháu về những người đã đi trước; gắn kết tình cảm của các thành viên trong cùng một gia đình, dòng họ, đôi khi trong cùng nghề.

Ví dụ

1.

Đám giỗ là ngày kỷ niệm ngày mất của một người.

A death anniversary is the anniversary of the death of a person.

2.

Mục đích của việc tổ chức đám giỗ là thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ của người sống đối với người đã khuất.

The purpose of holding a death anniversay is to show respect and remembrance of the living for the dead.

Ghi chú

Cùng phân biệt đám tang và đám giỗ:
- Đám giỗ (Death anniversary) là một buổi lễ, nghi thức theo phong tục tập quán nhằm tưởng nhớ đến những người đã qua đời.
Ví dụ: Are you feeling melancholy because her death anniversary is coming up?
(Bạn có cảm thấy buồn khi nghĩ đến đám giỗ sắp tới của cô ấy?)
- Đám tang (Funeral) là một nghi lễ kết nối với công đoạn xử lý cuối cùng của một xác chết, chẳng hạn như chôn cất hoặc hỏa táng, có những người thân hữu đến tham dự và đưa tiễn.
Ví dụ: A funeral is a somber occasion.
(Đám tang là 1 dịp u ám.)