VIETNAMESE

đại học tổng hợp Hà Nội

đại học tổng hợp

ENGLISH

University of Hanoi

  

NOUN

/ˌjunəˈvɜrsəti ʌv ˈhænɔɪ/

General University

Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội từng là một trường đại học lớn ở Việt Nam, là một trong 3 trường đại học hình thành nên Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ví dụ

1.

Cô từng sống ở Hà Nội và là sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội.

She used to live in Ha Noi and she was a student of University of Hanoi.

2.

Đại học Tổng hợp Hà Nội là một trong những trường học lâu đời nhất ở Hà Nội.

Hanoi University is one of the earliest schools to be established in Hanoi.

Ghi chú

Có hai trường đại học tổng hợp (general university) lớn ở Việt Nam là đại học Tổng hợp Hà Nội (University of Hanoi) và đại học tổng hợp TPHCM, nay đã được đổi tên thành đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM (University of Science).