VIETNAMESE
đá cầu
ENGLISH
shuttlecock kicking
NOUN
/shuttlecock ˈkɪkɪŋ/
Đá cầu là một môn thể thao thường được chơi nhiều ở Việt Nam và Trung Quốc, trong đó người chơi tìm cách điều khiển một quả cầu ở trên không sao cho không bị rơi xuống đất bằng các bộ phận của cơ thể, trừ tay.
Ví dụ
1.
Đá cầu thật thú vị.
The shuttlecock kicking is interesting.
2.
Các cô gái thì nhảy dây và đá cầu.
Girls jump rope and play shuttlecock kicking.
Ghi chú
Đá cầu (shuttlecock kicking) được chia làm hai loại:
- artistic shuttlecock kicking: đá cầu nghệ thuật hay còn gọi là đá cầu kiểng: được thực hiện với những kỹ năng của thể dục dụng cụ và múa ba lê.
- competition shuttlecock kicking: đá cầu thi đấu: thi đấu theo luật