VIETNAMESE
cục nóng điều hòa
ENGLISH
condensing unit
NOUN
/kənˈdɛnsɪŋ ˈjunət/
Cục nóng điều hòa là 1 trong 2 modul chính của điều hòa, cục nóng được lắp đặt bên ngoài nhà để xả nhiệt ra môi trường, hiểu một cách cơ bản thì tác dụng của cục nóng điều hòa là xả nhiệt ra môi trường ngoài sau khi môi chất lạnh đã hấp thụ nhiệt trong phòng từ cục lạnh.
Ví dụ
1.
Một chiếc điều hòa thông thường có 2 phần và phần bên ngoài nhà là cục nóng điều hoà.
An airconditioner normally has 2 parts and the part outside the house is condensing unit.
2.
Bạn lắp cục nóng điều hoà ở đâu vậy?
Where do you install the condensing unit?
Ghi chú
Cục nóng điều hòa (Condensing unit) là 1 trong 2 modul chính (main modules) của điều hòa, cục nóng được lắp đặt bên ngoài nhà để xả nhiệt (discharge heat) ra môi trường (environment).