VIETNAMESE
cửa hàng chuyên doanh
ENGLISH
specialty store
NOUN
/ˈspɛʃəlti stɔr/
Cửa hàng chuyên doanh là cửa hàng phục vụ cho một thị trường bán lẻ cụ thể. Ví dụ về các cửa hàng chuyên doanh bao gồm cửa hàng máy ảnh, nhà thuốc, nhân viên văn phòng phẩm và nhà sách. Nói cách khác, một cửa hàng chuyên về một dòng sản phẩm.
Ví dụ
1.
Cửa hàng chuyên doanh là cửa hàng có nhiều loại nhãn hiệu, kiểu dáng hoặc mẫu mã trong một danh mục hàng hóa tương đối hẹp.
A specialty store is a store that carries a deep assortment of brands, styles, or models within a relatively narrow category of goods.
2.
Hãy đến cửa hàng chuyên doanh đồ chạy bộ vì họ sẽ có những chiếc áo lót thể thao được thiết kế đặc biệt cho người chạy bộ.
Go to a running specialty store because they'll have sports bras that are designed especially for runners.
Ghi chú
Một số các cửa hàng phổ biến nè!
- cửa hàng bán thịt: butcher
- cửa hàng cà phê: coffee shop
- cửa hàng bán cá: fishmonger
- cửa hàng đồ cổ: antique shop
- cửa hàng bánh: bakery
- cửa hàng rau quả tươi: greengrocer
- cửa hàng đồ ăn sẵn: delicatessen
- cửa hàng văn phòng phẩm: stationery shop
- quầy bán báo: newstand