VIETNAMESE
chuồng gà
ENGLISH
chicken coop
NOUN
/ˈʧɪkən kup/
Chuồng gà hoặc chuồng gà mái là một cấu trúc nơi gà hoặc các loại gia cầm khác được giữ an toàn và chắc chắn. Có thể có hộp làm tổ và chim đậu trong nhà.
Ví dụ
1.
Kalchu đi đến chuồng gà và nhấc cửa chuồng lên.
Kalchu went to the chicken coop and lifted the hatch.
2.
Khi những người đàn ông đang xây một chuồng gà mới, cô ấy sẽ ra ngoài và giúp đỡ bằng mọi cách có thể.
When the men were building a new chicken coop, she would go out and help in whatever way she could.
Ghi chú
Một số các nơi ở của gia súc:
- chuồng ngựa: horse stable
- chuồng lợn: pigpen
- chuồng bò: byre
- chuồng cừu: sheep barn