VIETNAMESE

chúa Nguyễn

ENGLISH

chúa nguyễn

  
NOUN

/nuˈjɛn lɔrd/

Chúa Nguyễn là tên gọi dùng để chỉ người đứng đầu xứ Đàng Trong tức dải đất từ Thuận Hóa (phía nam đèo Ngang hiện nay) trở vào miền Nam của Việt Nam, đối lập với xứ Đàng Ngoài của các Chúa Trịnh trong thời kỳ Trịnh-Nguyễn phân tranh của lịch sử Việt Nam.

Ví dụ

1.

Các chúa Nguyễn là nhân vật lịch sử của Việt Nam.

Nguyen lords are historical figures in Vietnam.

2.

Các chúa Nguyễn đã để lại những dư âm lâu dài đối với lịch sử và văn hóa nước nhà.

Nguyen lords have left a lasting impact on the country's history and culture.

Ghi chú

Cùng DOL phân biệt giữa "lord" "king" nhé:

- "Lord" là một danh xưng dành cho một người đàn ông có quyền lực, thường được sử dụng trong các quốc gia có chế độ quân chủ. "Lord" còn được sử dụng để chỉ các chủ đất, chủ nhân của một tài sản hoặc một doanh nghiệp lớn. - "King" là một từ để chỉ một người đàn ông đứng đầu của một quốc gia hoặc một đế chế. Vị trí của vua thường được thừa kế hoặc được bầu chọn từ các tầng lớp quý tộc hoặc từ những người có quyền lực. Vua có quyền lực tuyệt đối trong đất nước của mình và thường được coi là biểu tượng của quyền lực và tôn nghiêm. Tóm lại, "lord" thường được sử dụng để chỉ vị quan trong các chế độ quân chủ hoặc chủ nhân của một tài sản hoặc doanh nghiệp, trong khi "king" là một vị trí đứng đầu của một quốc gia hoặc đế chế, có quyền lực tuyệt đối.