VIETNAMESE
chó ngao
ENGLISH
mastiff
NOUN
/ˈmæstəf/
Chó ngao là một giống chó ngao có nguồn gốc từ nước Anh. Đây là giống chó lớn nhất thế giới về cân nặng, và đứng hàng thứ ba về chiều cao chỉ sau giống chó săn Ái Nhĩ Lan (Irish Wolfhound) và Great Dane.
Ví dụ
1.
Chó ngao là một loại chó lớn và mạnh mẽ.
A mastiff is a large and powerful type of dog.
2.
Chó ngao được người Tây Tạng nuôi và huấn luyện để bảo vệ gia súc và cuộc sống của những người dân bản địa trên vùng núi Himalaya.
Mastiffs were raised and trained by Tibetans to guard livestock and protect the lives of the indigenous peoples of the Himalayas.
Ghi chú
Cùng học thêm một số từ vựng tiếng anh về các giống chó (dog) nè!
- dalmatian: chó đốm
- golden retriever: chó golden
- beagle: chó beagle
- shiba inu: chó shiba
- corgi: chó corgi
- bulldog: chó mặt xệ
- poodle: chó poodle