VIETNAMESE

chim cắt

ENGLISH

peregrine falcon

/ˈpɛrəˌgrin ˈfælkən/

peregrine

Chim cắt là giống chim cùng họ với chim ưng, tuy nhiên kích thước của loài này nhỏ hơn rất nhiều. Chúng có khả năng săn mồi nhanh và dứt khoát nên được gọi là chim cắt.

Ví dụ

1.

Nhờ đôi cánh linh hoạt mà chim cắt có thể lao nhanh từ trên cao xuống cho khả năng săn mồi với tốc độ kinh ngạc.

Thanks to the flexible wings, peregrine falcons can quickly jump from above for the ability to hunt with amazing speed.

2.

Chim cắt là loài săn mồi, thức ăn ưa thích của cắt trong tự nhiên là thịt chuột, gà con, bồ câu, chim sẻ.

The peregrine falcon is a predator, its favorite food in the wild is the meat of mice, chicks, pigeons, and sparrows.

Ghi chú

Cùng DOL phân biệt peregrine falcon và hawk nha! - peregrine falcon (chim cắt): kích thước nhỏ hơn nhưng tốc độ bay nhanh hơn diều hâu. Ví dụ: The peregrine falcon is a dangerous species to breed as an ornamental bird. (Chim cắt là một loài nguy hiểm để nuôi làm cảnh.) - hawk (diều hâu): kích thước lớn hơn nhưng bay chậm hơn chim cắt, chỉ lượn từ từ trên không trung khi bay xuống. Ví dụ: The hawks' eyes help them perceive ultraviolet light. (Đôi mắt của diều hâu giúp chúng cảm nhận được tia cực tím.)