VIETNAMESE
chán
chán nản, chán ngán, buồn chán
ENGLISH
boring
NOUN
/ˈbɔrɪŋ/
dull, tedious, tiresome
Chán là một loại cảm xúc tiêu cực, nhàm chán và buồn tẻ, một trạng thái tâm lý xấu và xảy ra khi một người cảm thấy kém thích nghi với hoàn cảnh.
Ví dụ
1.
Phong cách viết của anh bây giờ gây nhàm chán và rất lỗi thời.
His writing style is now boring and outdated.
2.
Công việc này thật là chán. Tôi ước tôi có thể làm một cái gì đó sáng tạo hơn.
This job is so boring. I wish I could do something more creative.
Ghi chú
Hôm nay chúng ta cùng học các từ tiếng Anh trong family word gồm có boredom, boring và bored nha!
- bored (buồn chán), chỉ cảm giác bị chán: It was a cold, wet day and the children were bored. (Đó là một ngày lạnh, ẩm ướt và bọn trẻ cảm thấy buồn chán.)
- boring (chán), chỉ sự việc gây ra cảm giác chán: His writing style is now boring and outdated. (Phong cách viết của anh bây giờ chán và rất lỗi thời.)
- boredom (buồn bực): She has an extremely low boredom threshold. (Ngưỡng buồn bực của cô ấy cực kỳ thấp.)