VIETNAMESE

cây tầm ma

cây lá gai, trữ ma, gai tuyết, cây nàng hai, cây ngứa

ENGLISH

stinging nettle

  
NOUN

/ˈstɪŋɪŋ ˈnɛtəl/

burn nettle, nettle leaf, nettle, stinger

Cây tầm ma là một loại cây mà người ta sử dụng gốc rễ và phần trên mặt đất làm thuốc. Cây tầm ma thường có chiều cao trên 1m, gốc cây hóa gỗ. Phần lá cây gai mọc so le nhau, lá hình tim, có lông, mặt trên màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc. Hoa mọc thành bông kép nằm ở kẽ lá.

Ví dụ

1.

Cây tầm ma thường được sử dụng như một thành phần trong trà thảo mộc.

Stinging nettle is often used as an ingredient in herbal tea.

2.

Cây tầm ma đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ như một phương thuốc tự nhiên trị rụng tóc và thúc đẩy mọc tóc.

Stinging nettle has been used for centuries as a natural remedy for hair loss and to promote hair growth.

Ghi chú

Cùng khám phá các loại cây mang tính độc nhé! - poison ivy: cây thường xuân độc - castor bean: cây thầu dầu - oleander: trúc đào - Angel's Trumpet: hoa cà độc dược - heartbreak grass: cây lá ngón