VIETNAMESE

cây dầu

cây dầu rái, cây con rái

ENGLISH

dipterocarpus alatus

/dipterocarpus alatus/

Cây dầu là cây gỗ lớn, thân tròn, thẳng, cao 40 – 50 m, có thể đạt đến 70 m. Gỗ màu nâu đỏ nhạt, thớ thô, bền, Tán lá hình nón, tương đối dày.

Ví dụ

1.

Bạn đã bao giờ nhìn thấy cây dầu chưa?

Have you ever saw a dipterocarpus alatus?

2.

Cây dầu là một loại cây gỗ có kích thước trung bình đến khá lớn, cao tới 70 m.

Dipterocarpus alatus is a medium-sized to fairly large tree of up to 70 m tall.

Ghi chú

Cùng học về các bộ phận của cây nhé! - leaf: chiếc lá - trunk: thân cây - bark: vỏ cây - root: rễ cây - branch: cành cây - twig: cành con, nhánh con