VIETNAMESE

cây đậu rồng

đậu khế, đậu xương rồng, đậu cánh

ENGLISH

winged bean

/wɪŋd bin/

goa bean, four-angled bean, four-cornered bean, manila bean, princess bean, dragon bean

Cây đậu rồng là cây dây leo, có thể leo giàn hoặc leo lên cây tươi hoặc cây khô mục. Cây đậu rồng trưởng thành cao đến 10m nếu không được ngắt ngọn, trong điều kiện làm giàn cẩn thận và cắt ngọn cây chỉ cao khoảng 2 – 2.5m.

Ví dụ

1.

Cây đậu rồng là một loại thực vật tuyệt vời, bổ dưỡng và dễ trồng.

Winged beans are amazing, nutritious and easy to grow plant.

2.

Mất bao lâu để trồng cây đậu rồng vậy?

How long does it take to grow winged beans?

Ghi chú

Cùng học về các bộ phận của cây nhé! - leaf: chiếc lá - trunk: thân cây - bark: vỏ cây - root: rễ cây - branch: cành cây - twig: cành con, nhánh con