VIETNAMESE
cầu đấu điện
ENGLISH
electrical bridge
NOUN
/ɪˈlɛktrɪkəl brɪʤ/
Cầu đấu điện là thiết bị để kết nối dây điện với các thiết bị điều khiển hoặc động lực, giúp nối liền mạch điện trong hệ thống điện.
Ví dụ
1.
Cầu đấu điện giúp kết nối nhiều dây dẫn với nhau.
Electrical bridge helps to connect many wires together.
2.
Bạn lắp cầu đấu điện ở đâu vậy?
Where do you install the electrical bridge?
Ghi chú
- Cùng phân biệt circuit breakerelectrical bridge:
- Cầu dao điện (Circuit breaker) là công tắc điện tự động (automatic electric switch) dùng để bảo vệ mạch điện (electric circuits) khi quá tải (overloaded) hoặc ngắn mạch (short-circuited). Chức năng đơn giản của cầu dao là dò tìm các dòng điện bị lỗi (detect fauty currents) và ngắt mạch điện.
- Cầu đấu điện (Electrical bridge) là thiết bị để kết nối dây điện (electric wires) với các thiết bị điều khiển hoặc động lực, giúp nối liền (seamlessly connect) mạch điện trong hệ thống điện.