VIETNAMESE
cao đẳng kinh tế đối ngoại
ENGLISH
College of Foreign Economy and Relations
NOUN
/ˈkɑlɪʤ ʌv ˈfɔrən ɪˈkɑnəmi ænd riˈleɪʃənz/
Cao đẳng kinh tế đối ngoại là hệ đào tạo về kinh tế đối ngoại bậc cao đẳng.
Ví dụ
1.
Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại nằm trên đường Trần Bình Trọng.
College of Foreign Economy and Relations is located on Tran Binh Trong street.
2.
Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại đang tuyển thêm sinh viên mới.
College of Foreign Economy and Relations is recruiting new students.
Ghi chú
Chúng ta cùng tìm hiểu tên một số trường cao đẳng trong tiếng Anh nha!
- College of Education (cao đẳng sư phạm)
- College of Foreign Economy and Relations (cao đẳng kinh tế đối ngoại)
- College of Industry and Trade (cao đẳng công thương)
- College of Culture and Arts (cao đẳng văn hóa nghệ thuật)
- College of Food Industry (cao đẳng lương thực thực phẩm)