VIETNAMESE
Campuchia
ENGLISH
Cambodia
NOUN
/ˌkæmˈboʊdiə/
Campuchia, cũng còn gọi là Cao Miên hay Cam Bốt, là một quốc gia nằm trên bán đảo Đông Dương ở vùng Đông Nam Á.
Ví dụ
1.
Việt Nam, Campuchia và Thái Lan đã kiểm soát được vi rút vào năm 2020.
Vietnam, Cambodia and Thailand kept the virus under control in 2020.
2.
Nhật Bản viện trợ và quyên góp vắc xin cho Campuchia.
Japan offers aid and COVID donate vaccines to Cambodia.
Ghi chú
Một số quốc gia ở vùng Đông Nam Á:
- nước Malaysia: Malaysia
- nước Myanmar: Myanmar
- nước Philippines: Philippines
- nước Singapore: Singapore
- nước Thái Lan: Thailand
- nước Việt Nam: Vietnam