VIETNAMESE

cá ngạnh

ENGLISH

cranoglanis sinensis

/cranoglanis sinensis/

Cá ngạnh là một loài cá thuộc họ Cá lăng. Loài cá này phân bố ở Trung Quốc và Việt Nam. Cá ngạnh phổ biến ở miền Bắc (sông Đà, sông Hồng) và miền Trung (sông Mã). Là loại cá tự nhiên, thịt thơm ngon nên được nhiều người yêu thích. Gọi là cá ngạnh vì loại cá này có ngạnh rất sắc nhọn

Ví dụ

1.

Bất chấp hình thái tổng quát, cá ngạnh từ lâu đã bị cô lập với các loài cá da trơn khác do không chắc chắn về mối quan hệ của nó với các loài cá da trơn khác.

Despite the general morphology, cranoglanis sinensis have long been isolated from other catfish species due to uncertainty about its relationship to other catfish species.

2.

Cá ngạnh được coi là một loại cá thực phẩm cao cấp ở thung lũng sông Zhujiang, Trung Quốc.

Cranoglanis sinensis is considered to be a high-grade food fish in the Zhujiang River Valley in China.

Ghi chú

Cùng DOL tìm hiểu một số thuật ngữ trong tiếng Anh chỉ tên các loài cá nha! - blobfish (cá giọt nước) - guppy (cá bảy màu) - tench (cá chép nhớt) - sturgeon (cá tầm) - sturlet (cá tầm nhỏ) - common climbing perch (cá rô đồng) - tilapia (cá rô phi)