VIETNAMESE

cá mặt trăng

cá mặt trời, cá mola

ENGLISH

sunfish

/ˈsʌnˌfɪʃ/

Cá mặt trăng hay cá mola là một loài cá thuộc họ Cá mặt trăng trong bộ Cá nóc. Đây là một loài cá biển cỡ lớn có màu sắc sặc sỡ và thân ngắn sống ngoài đại dương, thường lặn xuống dưới vùng nước sâu, nơi nhiệt độ rất thấp.

Ví dụ

1.

Cá mặt trăng là một loài cá biển cỡ lớn có màu sắc sặc sỡ và thân ngắn sống ngoài đại dương.

The sunfish is a large, brightly colored and short-bodied marine fish that lives in the ocean.

2.

Cá mặt trăng là một trong những loài cá đẻ nhiều trứng nhất trong các loài cá ở đại dương.

sunfish are one of the most egg-laying fish in the ocean.

Ghi chú

Cùng DOL tìm hiểu một số thuật ngữ trong tiếng Anh chỉ tên các loài cá nha! - crucian carp (cá diếc) - cod (cá tuyết) - barracuda (cá nhồng) - unicorn leatherjacket (cá bò da) - bronze featherback (cá thát lát) - sea chubs (cá dầm xanh)