VIETNAMESE

cá hải tượng

ENGLISH

arapaima gigas

  

NOUN

/arapaima gigas/

pirarucu

Cá hải tượng là một loài cá nước ngọt sống ở vùng nhiệt đới Nam Mỹ. Đây là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất trên thế giới.

Ví dụ

1.

Cá hải tượng là một loài Arapaima có nguồn gốc từ lưu vực sông Amazon.

Arapaima gigas is a species of arapaima native to the basin of the Amazon River.

2.

Cá hải tượng là một loài cá nước ngọt sống ở vùng nhiệt đới Nam Mỹ.

The arapaima gigas is a freshwater fish that lives in tropical South America.

Ghi chú

Cá là một trong những thực phẩm bổ dưỡng, thường được dùng trong nhiều món ăn. Chúng ta cùng học một số từ vựng về tên các loài cá phổ biến để bổ sung thêm vốn từ của mình trong chủ đề này nhé!
- arapaima gigas: cá hải tượng
- pineapplefish: cá dứa
- anago: cá đét
- butterfish: cá chim
- yellowtail catfish: cá ba sa
- Indian mackerel: cá bạc má