VIETNAMESE

cá bống tượng

ENGLISH

marble goby

/ˈmɑrbəl ˈgoʊb/

Cá bống tượng (Danh pháp khoa học: Oxyeleotris marmorata) là loài có kích thước lớn nhất trong họ cá bống nước ngọt. Cá bống tượng có thân hình thoi tròn, có hàm răng sắc nhọn của các loài cá ăn động vật. Mình cá có nhiều màu đen, điểm thêm ít vằn nâu, đầu to hơn so với thân. Dưới đuôi có hình chữ V màu đen.

Ví dụ

1.

Ở Malaysia, việc thương mại hóa cá bống tượng không được thiết lập rộng rãi.

In Malaysia, the commercialization of the marble goby is not widely established.

2.

Cá bống tượng là một loài cá quan trọng về kinh tế, đang được các ngư dân thương mại địa phương săn bắt và nuôi làm cảnh.

The marble goby is an economically important fish, being sought after by local commercial fisheries and farmed.

Ghi chú

Cùng DOL tìm hiểu một số thuật ngữ trong tiếng Anh về các loài cá cùng họ với cá bống tượng nha! - common barbel (cá chép barbel) - pearl danio (cá thiên đường ngọc trai) - stone moroko (cá lòng tong) - catla (cá chép catla) - rohu (cá trôi Ấn Độ) - common dace (cá đác)