VIETNAMESE

cá bạc

cá ngãng, cá mắm mỡ

ENGLISH

gazza minuta

/gazza minuta/

Cá bạc là một loài cá biển trong họ cá liệt Leiognathidae, thuộc bộ cá vược, là loài bản địa của vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Ví dụ

1.

Cá bạc là một loài cá vây tia biển.

Gazza minuta is a species of marine ray-finned fish.

2.

Cá bạc là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, có hàm lượng chất đạm cao.

Gazza minuta is a nutritious food with high protein content.

Ghi chú

Cùng DOL tìm hiểu một số thuật ngữ trong tiếng Anh chỉ tên các loài cá nha! - blobfish (cá giọt nước) - guppy (cá bảy màu) - ocean sunfish (cá thái dương) - barramundi (cá chẽm) - spiny dogfish (cá chó gai) - cobia (cá bớp)