VIETNAMESE
bút bi
viết bi
ENGLISH
ballpoint pen
NOUN
/ˈbɔlpɔɪnt pɛn/
Bút bi, hay còn gọi là bút Bic, là một công cụ dùng để viết rất phổ biến ngày nay. Bút bi có chứa một ống mực đặc, khi viết, mực được in lên giấy nhờ chuyển động lăn của một viên bi nhỏ, với đường kính khoảng từ 0.5 đến 1.2mm gắn nơi đầu ống chứa mực.
Ví dụ
1.
Bạn vui lòng viết bằng bút bi.
Won't you please write with a ballpoint pen?
2.
Người khám phá ra bút bi là một phóng viên.
The inventor of the ballpoint pen was a journalist.
Ghi chú
Cùng học thêm một số từ vựng để chỉ các loại bút khác nha!
- ball point: bút bi
- pen: bút mực
- crayon: bút chì màu
- pencil: bút chì
- mechanical pencil: bút chì kim
- gel pen: bút mực
- correction pen: bút xoá
- marker: bút lông
- highlighter: bút dạ quang