VIETNAMESE

bột nêm

hạt nêm

ENGLISH

seasoning powder

  
NOUN

/fud ˈsizənɪŋ/

Bột nêm là một loại gia vị khô, dạng hạt dùng để nêm nếm trong quá trình chế biến món ăn góp phần tạo nên vị của món ăn.

Ví dụ

1.

Bột nêm làm gia tăng hương vị cho nhiều món ăn.

Seasoning powder can add flavor to many dishes.

2.

Bột nêm có thể bao gồm các loại thảo mộc, gia vị và muối.

Seasoning powder can include herbs, spices, and salt.

Ghi chú

Seasoning powder refers to the use of various spices (gia vị) and herbs (thảo mộc) to enhance the taste of food. Popular seasonings include salt, pepper, garlic, onion powder, cumin (thì là), and paprika (ớt cựa gà), ...