VIETNAMESE
bơi chó
ENGLISH
dog paddle
NOUN
/dɔg ˈpædəl/
Bơi chó là bơi theo kiểu đập chân, đập tay lia lịa (trông tựa như chó bơi).
Ví dụ
1.
Bơi chó là một kỹ thuật bơi cơ bản mà bạn có thể sử dụng để giữ nổi và bơi trong khoảng cách ngắn.
Dog paddle is a basic swimming technique that you can use to stay afloat and swim short distances.
2.
Bơi chó là một kiểu bơi đơn giản.
The dog paddle or doggy paddle is a simple swimming style.
Ghi chú
Một số kiểu bơi phổ biến nè!
- bơi ếch: breastroke
- bơi bướm: butterfly stroke
- bơi chó: dog paddle
- bơi tự do/bơi sải: freestyle stroke