VIETNAMESE
bo mạch điện tử
ENGLISH
electrical circuit
NOUN
/ɪˈlɛktrɪkəl ˈsɜrkət/
Bo mạch điện tử được xem là cơ sở hạ tầng của một thiết bị điện tử. Hoạt động của bo mạch điện tử sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu suất của toàn hệ thống.
Ví dụ
1.
Đồng được sử dụng cho các bo mạch điện tử vì nó là dây dẫn điện tốt.
Copper is used for electrical circuits because it is a good electrical conductor.
2.
Bo mạch điện tử rất phức tạp.
Electronic circuit is very complex.
Ghi chú
Cái ngắt điện chính sơ cấp (The primary master switch) phải làm vô hiệu hóa tất cả bo mạch điện tử (electrical circuits), bao gồm pin (battery), máy phát điện xoay chiều (alternator), đèn (lights), bơm nhiên liệu (fuel pump), và bộ phận đánh lửa (ignition).